Skip to content

YGS, LYS, ÖSS, SBS, KPSS, ve ALES Bilgileri, Sınav Soruları ve Çözümleri, Sınavlara Hazırlık Deneme Testleri, Matematik ve Geometri Konuları, Zeka Soruları ve Oyunlar.

CeBiRsEl.com

Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
-> Anasayfa arrow ÖSS Hakkında arrow Matematik Soru Çözme ve Başarma Yolları
Matematik Soru Çözme ve Başarma Yolları Yazdır E-posta
Üye Oylaması: / 5608
Kötüİyi 

Matematik Soru Çözme ve Başarma Yolları

OSS

Matematik sorularına nasıl yaklaşmalı ve matematik soru çözme teknikleri matematik öğretmeni
Sn. Halit Çelik tarafından anlatılıyor.

 


Soru Çözme ve Başarma Yolları

 

Öğrencilerin ve matematikle ilişkisi olan herkesin ortak görüşü Matematik dersinin genel olarak zor olduğudur. Doğrusu Matematik dersi kolay da değildir. Ancak sınıfını hak ederek geçen ve herhangi bir destek olmaksızın lise müfredatını başarıyla tamamlamış bir öğrenci için diğer dersler gibi matematik dersi de zor olmasa gerekir.


Burada konu matematik dersinin zor veya kolay olmasından ziyade, matematik sorularının çözümünde nelere dikkat edilmeli ve nasıl davranmalıdır. İşte esas olarak üzerinde duracağımız konu budur.


Bu çerçeve içerisinde Matematiğin konularına göre düşünme yöntemleri ve uygulamalar üzerinde durulacaktır. Buna rağmen ayrıntılara girmeden önce genel olarak soru çözebilmenin ana hatları ve bu konuyla ilgili oalarak yapılan hatalar üzerinde duralım.
Matematik sorularının çözümü hayatın diğer problemlerini çözmekle eş değerdedir. Günlük hayatta karşılaştığımız bir problemi çözerken nelere dikkat ediyorsak matematik problemi çözerken de aynı şekilde davranılmalıdır. Problem çözmenin aşamaları vardır.
Bu aşamaları sırası ile şöyle özetleyebiliriz.

  • Üzerinde çalışılan problemle ilgili iyi bir bilgi sahibi olmak gelir.

  • Problem anlaşılmalıdır.

  • Problem analiz edilmelidir. Problemle ilgili kullanılacak bilgilerin dökümü yapılmalıdır.

  • Hangi bilginin kullanılacağına karar verildikten sonra uygulamaya geçilmelidir.


Şurası unutulmamalıdır ki bir konu problem çözülerek öğrenilmez. Bu bilimsel çalışmaların temelidir. Soru çözmek konunun pekişmesini ve daha iyi kavranmasını sağlar. Kesinlikle konunun öğrenilmesini sağlamaz. Bu unutulmamalıdır.
Başarmak isteyen bir kişi öncelikle üzerinde çalışacağı problemle ilgili konuyu iyi öğrenmeli sonra soru çözmelidir.
Bu günümüz şartlarında öğrencilerde ve matematikle ilişkisi olanlardaki genel kanaat şudur; konuyla ilgili bazı temel kuralları ezberlemek ve daha sonra da bunların pekişmesini sağlayacak alıştırmalar üzerinde çalışmak. Sınavlar ve günümüz öğretim anlayışı da maalesef bu yönde şekillenmektedir.


Oldukça sakıncalı olan bu yöntemle tamamen ezberci, öğrendiğini yorumlamaktan ve izah etmekten uzak, değerlendiremeyen ve çözüm üretemeyen bir nesille karşı karşıyayız. Bunu aşabilmenin yolları araştırmacılar ve eğitimciler tarafından ortaya konulmuştur. Öncelikle yapılması gereken şey ezberlemekten çok ispatlayarak öğrenen,  öğrendiğini yorumlatan insanlar yetiştirmektir.


Esas olan budur.


Bir öğrenci ham yetenekleriyle basit aritmetik hesaplamaları yapabilir. Zihinden fazla işlem içermeyen soruları çözebilir.  Ezberlediği kuralların uygulaması olan soruları zahmetsizce ve hatta başkalarını hayran bırakacak derecede pratik çözebilir. Ancak bunun matematik bilmek anlamına gelmediğini kabullenmek zorundayız.


Matematiksel düşüncenin temelinde ispatlamak vardır. Zira matematikte ikna yoktur. İspat vardır. Problem çözen bir kişinin bu ispatı öncelikle kendisine yapması gerekir. Her problem çözümünde ayrı bir ispat gerekir. İşte matematiğin zor olan fakat zor olduğu kadar insanı hayran bıraktıran tarafı budur. Matematik bunun için bütün bilimlerin kraliçesidir. “Benim söylediğim şey doğrudur” değil, “ispatı yapılan şey” doğrudur. Bu düşünce sistemi yalnız matematikte vardır.
İşte bunun için matematiğe hayranım ve öğrenmek istiyorum.


Şimdi yukarıda sözünü ettiğimiz genel problem çözme sırası üzerinde duralım.

 

  • KONULARLA İLGİLİ YETERLİ BİLGİ SAHBİ OLMA

Bu prensip genel olarak bütün bilim dallarında problem çözebilmenin esas anahtarıdır. Konu ile ilgili bilgisi olmayan insanların, o konuyla ilgili soru çözmeleri mümkün değildir. Matematiğin hangi konusuyla ilgili soru çözülecekse önce konu öğrenilmelidir.
Örneğin; Bir sayı problemi çözerken sayı kavramından tutun da sayı kümelerinin özelliklerine kadar bilinmesi gerekir. Şimdi basit bir örneği ele alalım:

 

Ornek1

  

Bu iki örnekten şunu anlatmak istiyoruz. Sayılar kümesinin özelliklerini bilmeyen ve salt denklem çözmeye odaklanmış birisinin bulacağı sayısal değerlerin, sayı kümelerinin özelliklerine uymadığını düşünememesi soruyu çözmesi anlamına gelmemektedir.


Örmek: “4 sayısının karekökü kaçtır?” sorusuna cevap veren çok kişi “2 ya da – 2” cevabını verir. Ancak kareköklerin sonucunu mutlak değer olduğunu bilen bir kişinin vereceği tek doğru cevap vardır. Bu da hepimizin bildiği gibi 2 olmalıdır.
Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak daha sonraki bölümlerde ele alacağımız için bu kadarının anlatılmak isteneni ifade edebilmesi açısından yeterli görüyorum.

 

  • PROBLEMİ  ANLAMAK

Problemi anlamak tamamen konuyu iyi bilmekle ilgilidir. Hep söylenen şudur; “Problemi anlamak çözmenin yarısıdır.” ve bu görüş doğrudur. Sorunun ne istediğini tespit etmek, nasıl başlayıp nereye varacağına karar vermek için önemlidir. Bunu da örneklerle açıklamaya çalışalım:


3


Örnek: Bir üçgenin iç açıları sırasıyla 2, 3 ve 5 sayılarıyla orantılıdır. Bu üçgenin iç açılarının ölçülerini hesaplayınız?
Sorunun orantı kavramı ile üçgenin iç açılarının toplamının uygulaması olduğunu anlamak gereklidir. Aksi takdirde hangi sayıların bulunması gerektiği boşa yapılan bir çalışma olacaktır.


Örnek:  Denklemi y=x2 olan fonksiyonun x=1 noktasındaki teğetinin denklemi nedir?
Bu soruyu çözerken fonksiyonun teğeti kavramının daha önceden iyi anlaşılmış olması gerekir. Bir noktadan geçen doğru denklemi yazılırken nelerin bilinmesi gerektiğinin üzerinde düşünülmelidir. Bu soruda anlaşılması gereken fonksiyonun teğetinin denkleminin bulunmasıdır.


Yukarıda verilen örneklerde istenen şeyler açıktır. Ancak aşağıdaki sorularda daha dikkatli davranılması gerekmektedir.


Örnek: 2x + y – 3 = 0 doğrusuna paralel olan ve x + 4y – 8 = 0 doğrusu ile y ekseni üzerinde kesişen doğrunun denklemi nedir? Sorusunu düşünelim.


Burada anlaşılması gereken, verilen iki doğru ile y eksenin aynı noktada kesişmesidir. Bu anlaşılırsa yapılacak şey x + 4y – 8 = 0 doğrusu ile y ekseninin kesişme noktasının bulunması ve daha sonra sorunun çözümüdür.


Örnek: f(x) = - x2 + 4 fonksiyonunun Ox ekseni ile sınırladığı bölgenin alanı nedir? Sorusunu anlayabilmek için bu alanı görmek gereklidir. Bunun için de şekil çizilmelidir. Aksi takdirde tamamen tahmine dayalı veya ezbere bir çözüm yapılmış olur ki sonuç tamamen tesadüflere bağlıdır.


Örnek. x2 + y2 – 6x – 4y – 3 = 0 fonksiyonu ile x2 + y2 – 6x – 4y + 1 = 0 eğrilerinin sınırladığı bölgenin alanının bulunması sorusu çözülürken öncelikle olarak alanın nasıl bir bölgenin alanı olduğunun bilinmesi gereklidir. Konuya hakim olanların anlayabileceği gibi bu iki eğri aynı merkezli iki çemberdir. İstenense bu iki çemberin sınırlandırdığı halkanın alanıdır.
Örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak kesin olan şudur ki bir soruya cevap verebilmenin yolu sorunun istediğini anlamaktan geçmektedir.

 

  • PROBLEMİN ANALİZİ

Problem analizi yapılırken aslında söylenmek istenen şey problemin çözümü için uygun bir yöntem aramaktır.


Eski bir deyimle “bir problemin n + 1 tane çözüm yolu vardır”. Tabiidir ki doğru hazırlanmış bir problem için.


Örnek alarak :” a = 2 , b = 3 olan bir ABC üçgeninin c kenarının uzunluğu nedir” sorusunu cevaplamak söz konusu olmaz. Çünkü bilgi eksikliği vardır. Bir üçgeni çözebilmek için en az bir tanesi uzunluk olmak üzere üç elemanının verilmiş olması gereklidir. Oysa burada iki tane bilgi verilmiştir.


Bir problem doğru hazırlanmışsa kesinlikle en az bir çözümü vardır. Bu çözüm yolunu bulmak problemi çözmek demektir. Yapacağımız çalışmalarda bu yolların bulunması için ipuçları vermeye çalışacağız.

4


xy = 2 seçeneğine göre x = 1,  y = 2 ve z = 3 veya x = 2, y = 1 ve z = 3
xy = 3 seçeneğine göre x = 1,  y = 3 ve z = 2 veya x = 2, y = 1 ve z = 2
xy = 6 seçeneğine göre x = 2,  y = 3 ve z = 1 veya x = 3, y = 2 ve z = 1             çözümleri gerçekleşecektir.


Soru çözümünde çok yönlü düşünmek oldukça önemlidir. Örneğin bir geometri sorusu çözülürken soru ile ilgili konunun bütün kurallarının göz önünde bulundurulması gerekir.


Örnek : “Bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derecedir.” Önermesi ispatlanırken bir doğruya paralel bir ışın çizme, yöndeş açıların eşitliği ve doğrusal açının ölçüsünün 180 olduğunun bilinmesi gerekir.


Basit bir ispatta bile görüldüğü gibi birden çok argümanın düşünülmesi ve uygulanması gerektiğini görüyoruz.


Soru çözümü için yukarıdaki yorumlamaları yaptıktan sonra artık yapılması gereken uygulama yapıp soruyu çözmektir. Ancak bu yapılırken unutulmaması gereken en önemli şey bir matematik sorusunun kesinlikle zihinden çözülemeyeceğidir.
Zihinden soru çözmek, ilköğretimin ilk sınıflarında, öğrencilerin zihinsel fonksiyonlarını artırmak amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Ancak bu uygulamanın özellikle yedinci sınıftan sonra terk edilmesi ve öğrencinin soruları çözerken kalem kullanma alışkanlığının artırılması ve bunun için ısrarcı olunması gerekir. Zira matematik soruları kalemle ve kâğıt üzerinde çözülmelidir.


Bir dört işlem problemi zihinden çözülebilir. Basit bir geometri sorusu zihinden çözülebilir.  Ancak bir türev sorusu, bir integral sorusu, bir ikinci dereceden denklem sorusu kısacası matematik olarak nitelendireceğimiz sorularda zihinden yapabileceğimiz tek şey, çözüm yollarını tespit etmektir.  Uygulama mutlaka kalemle yapılmalıdır.


Unutulmaması gereken en önemli hususlardan birisi de Matematik sorularının çözümünde belirli bir şablonun olmamasıdır. Gerektiğinde her matematik sorusunda, ifade yerinde ise, tekerleğin yeniden keşfedilmesi gereklidir.  Matematiğe bu bakış açısıyla bakılır ve çalışmalara bu bakış açısıyla başlanırsa başarı gelecektir.


 

Halit Çelik
Matematik Öğretmeni

 

Cebirsel.com olarak Sn. Halit Çelik Öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz.

 

 Hit: 378541

Yorumlar (50)
09-04-2011 12:30
ebrar
hocam dediklerinizi yapıyorum ama sonuç yokkk
crayz gırıl
06-04-2011 17:36
oalabilir
Anladım ama biraz tarih dersi gibi geliyo bana :)
Sinan439
27-03-2011 14:09
geometrii
slm ben umut acilen eşlik ve benzerlikle ilgili 40 souya ihtiyacım var.çüzümleriyele beraber .yardımcı olursanız çok sevinirim yhaa çok acill
uumuut
10-03-2011 08:49
yıllık ödev
temel kawramlar,üslü we köklü sayılar,karmaşık sayılar,logaritma,tümewarım,aritmatik we geometrik diziler we matrisler ile ilgili 2005'ten 2011 e kadar öss de çıkmış sorular we çözümlerini bulmam lazım yardımcı olur musunuz
şul
29-01-2011 19:22
yıllık ödev
6-x-y 6/xy kactır?
furkanders
25-01-2011 11:28
okumalısınız
gerçekten performans ödevim vardı çok teşekkür ederim matamatik performans ödevirden 5 aldım çok teşekkürler hocam bunlar çok işime yaradı size çok teşekkür ederim
dünya34
25-01-2011 11:23
okuyun
çok teşekkür ederim çok sağolun yha
dünya34
04-01-2011 18:01
zZZzZZ :) SORUN !
HA BN BU KESİRLERDE İİ DİİLİM ATIYORUM 18 SORUDAN TAM 14- 15 TANE ÇÖZEBİLİOM :( AMA GEOMETRİM VE DİĞERLERİ ÇOK İİİ 18 DE 18 YAPIYOM YHANİ SİZE SORU SORUYORUM SORU :KEK SORU :(4X+6)-(2X-4)? GERÇEKTEN ÇOK KOLAY CEVABINI VERMEM SİZ ÇÖZÜN :)
bahar8154
04-01-2011 17:54
sbssss 7a
valla biz bukunuları biliyos bizin öğretmenimiz hepimiz anlayanakadar anlatıyo örnkgin : diger snflr atıyorum çemberdeyken biz daha cebir veya denklemde oluyos dalga geçiyolar ammaaa yanılıyolar yazıda nediyo: iyice öğrenelim sonra soru çözalim :)) nese arkadslr başarılarrr
bahar8154
04-01-2011 17:14
sbssss 7a
arkadaşlar bn yeniyim uarada yeni yılınız kutlu olsun 2011 evt gercekten cok güzel sbs den 421 aldım denemelerde 370-450 arası yapıyom ama yetmiyo seyenizde en sonki denememizden 467 aldım çok tşkkür ederim bizim sınf 7a çalışkandır 500 puan yapan vr 7a anlamı manyakkankalar nese tavsiye etcem busiteyi :))
bahar8154
19-06-2010 14:12
asdf
asdf
masude
03-06-2010 19:41
asdf
çok gzl olmş snavlrda çok işimze yarycanı dşnüyrum...
çılgın57
18-04-2010 23:46
guzel olmus
yıgıdın hakkını yıgıde vermek gerek ınsanlar bunları ogrenmek ıcın derseneye onca para verıyorlar cok sagolun bu paylasımlar ıcın emegı gecen herkese tşkle...
efe_kentli67
22-02-2010 19:27
guzel olmus
ne yaparsan yap birazda zeka olcak
hanişim
15-02-2010 14:12
guzel olmus
qüzel yazıı..
ginapaola
10-02-2010 19:26
harika bir yazı
bence çok güzel bir yazı matematiği çok seviyorum ve tabii çözmeyide.elinize sağlık harika olmuşşş....:)))
www.messi.com
02-02-2010 14:12
harika bir yazı
güzel ve yararlı bi yazı olmuş yalnız 4ün karekökü 2 ya da -2 olmalı die düşünüordum işlem mutlak değer içerisinde olduğundan -2 nin karesi de 4 etmez mi???:S
günss
29-12-2009 18:16
maaşallah güneşim :)
daha iyi olur inş sbs puanın :) bnde merve tanışalım :) memnun oldum..xd xd
brehyıldızı
06-12-2009 19:32
ahh şu matematikkk!!!:)
matematiği sagom kadar sewmiorum ama bu siteyle sevmeye başladım Allaha şükürr bn yeniyim sitede herkese sa:))
brehyıldızı
14-11-2009 20:39
'''''''
walla süper ya iiymiş ben sewyorm matematiği arkadaşlara da önericem saolun
merve_01
09-11-2009 15:17
:)
matematiği seviyorum ve matematikle uğraşmayı seviyorum.. verdiğiniz bilgileri de bundan sonra dikkate alacağım.çünkü gerçekten de haklısınız..tüm yardımlarınız içn sağolun...:))bi de fiziği anlayabilsem:(
elf92
08-11-2009 17:23
okumak uzun sürdü ama...
begendim yazınızı tavsiyeler için tesekkürler...
korkunç_matematik
01-11-2009 11:05
okumak uzun sürdü ama...
güzel yazılmış bir yazı ama işimize pek yaramıyo çünkü sistem hep soru çözmeye dayalı.
matematikdostu
28-10-2009 02:02
okumak uzun sürdü ama...
4x4 lük bir site emeği geçen herkeze teşekkür ederim. Keşke her ders için böyle güzel bir site hazırlanmış olsada bizde faydalansak değil mi arkadaşlar?
indikut
22-06-2009 19:41
Güzel bir yazı
matematikk en sevdiğim ders.ben sbs değil ama 2008 de son oks ye girdim.Ve matematik alanındaki netimde gayet iyidi.Bende yazınızdaki bilgilere dayanarak çalışıyordum ve ödülünü aldım öss yede böyle devam edeceğim.Herkese tavsiye ederimm.Bence önemli olan formülleri iyi bilmek vede çok soru çözmek bu sayede çeşitli örnekler görülüyor.yazı için tekrar TEŞEKKÜRLER! =)
sayısalcı07
06-06-2009 03:00
eeee
ben geçen sbs den 410 çıkardım bu sınawa allah böyük
güneşim
06-06-2009 02:54
bide bu açıdan bakın bakem...
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
MATEMATİĞİN HAYATIMIZDAKİ YERİ 
 
Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. 
 
Günlük hayatımızda önemli yeri olan matematiğin ilk insanlarla birlikte ortaya çıktığı söylenebilir. Değiş tokuş gereksinmesi, ticaret yapma isteği, toprak ölçme sorunları insanları ilk matematiği kullanmaya yöneltmiştir. Yunanlılardan çok önce Sümer ve Mısır matematiklerinin varlığını gösteren belgelerden, alan hesabının özel bir yazma biçimine başvurmadan pratik yoldan çözümünün bilindiği anlaşılmaktadır. 
 
 
Güncel hayatımızda çoğu zaman matematiğin işe yaramayacağını düşünürüz fakat hayatımızdaki matematik bizimle birlikte doğar. Matematik bizim genlerimizde vardır, DNAlarımızın dizilişi bile matematiksel kurallara göredir. Matematiğin güncel hayatımızda çok önemli bir yeri daha vardır, bu da temel ihtiyacımız olan beslenme ile ilgilidir. Annelerimiz yemek yaparken yemeği belli ölçülere göre yapar. Örneğin kabın büyüklüğüne göre tuz atarlar, bu da matematikteki oranlar konusuyla aynıdır. Matematiğin hayatımızdaki rolü bu kadarla sınırlı değildir. Hayatımızın her alanında matematik vardır. Alış-veriş yaparken ölçüleri sürekli olarak kullanırız. Zaman birimleri ise hayatımızın tamamen bir parçası haline gelmiştir. Hatta matematiğin tarihimizde bile büyük yeri vardır. Kazandığımız tüm zaferler matematik sayesindedir. Tüm savaşlarda ordular vardır ve ordular belirli kurallara göre hareket ederler. Orduların onluk düzeni de matematiğin bu alandaki rolünü göstermektedir. 
 
 
 
Matematik tüm meslek alanlarında da işimize yarar. Örneğin: terziler dikim yaparken ölçüleri kullanırlar, mimarlar evimizi oluştururken açılardan yararlanır. Teknolojik aletlerin çalışmasında da matematiğin yeri büyüktür. Birçok teknolojik aleti kullanırken verdiğimiz komutlar matematiksel komutlardır. 
Matematiği dinlenirken bile kullanırız. Örneğin: Fazla matematik çalıştıktan sonra biraz rahatlamak için mola verdik ve bu molada müzik aletimizle küçük bir şarkı çalıp, ardından da sudoku çözdük. Aslında bu moladaki hedefimiz matematikten kaçmaktı fakat yine başaramadık. Müzik çalarken notaların ölçülerini anlamak için tam sayıları kullandık ve sonra sudoku çözmek için tamamen matematik kullandık. Yani hayatımızda matematikten kaçmak imkânsızdır. 
 
Matematiğin uygulanmadığı hiçbir teknik alan yoktur... Tıp, sosyal, siyasal, ekonomi, işletme, yönetim v.b. bilimler de matematiksel yöntemlere dayanmak zorundadır. Bu nedenle, matematik öğretimi bütün dünya ülkelerinde özel bir önem ve önceliğe sahiptir. 
 
Matematik bilimi ciddi bir iştir. Aslında asık yüzlü ve korku duyulan bir disiplin olmayıp, tersine yaşam gibi eğlenceli, neşeli ve insanı dinlendiren bir uğraş alanıdır. Tüm dünyada bilgisayar oyunları, eğlence oyunları, satranç gibi, dama gibi oyun ve sporlar dahi matematiğe dayanmaktadır. Örneğin futbol da çoğu şey matematiğe dayanır: Gollerin sayılması, Sahanın ölçüleri, oyuncu sayıları, yedek futbolcu sayıları vb. Aynı zamanda bunların hepsi basketbol, voleybol, hentbol gibi spor dallarında da vardır. Yani matematik en eğlenceli dakikalarımızda da vardır. 
 
Matematik bizim her günümüzde vardır. Şimdi herhangi bir günü ele alalım ve buradaki matematiğe bakalım: 
 
 
Sabah çalar saatimizi saat 6.30a kurduk(zaman ölçüsü).Bu saatte uyandıktan sonra kahvaltımızı yapıp evden dışarı çıktı. Dışarıda dolmuş bekledik ve dolmuş geldi. Dolmuşa 1 YTL verdik o da bize 25 YKR geri verdi(Dört İşlem).Okula geldiğimizde okulun yanındaki kırtasiyeden bir kalem aldık(dört işlem).Okulda derse girdik. Derste teneffüse kalan süreyi hesapladık(zaman ölçüleri).Teneffüste okulumuzun kantininden herhangi bir şey aldık ve fiyatını dışarıyla karşılaştırdık(dört işlem, tam sayılar).Tekrar derse girdik ve ders teknoloji tasarım dersiydi. Bu derste bir proje yapmamız gerekiyordu ve projeyi yaparken metreyi kullandık(uzunluk ölçüleri).Öğlende dersler bittiğinde evimize gittik. Evde öğle yemeği olarak omlet yaptık. Omleti yaparken tuzu omlete göre oranladık(oran orantı).Daha sonra basketbol oynamaya gittim ve maçta 5 faul yaptığım için oyun dışı kaldım(tam sayılar).Evde akşam yemeğini yemek üzereyken sadece yarım ekmek olduğunu, diğer yarısını öğlede yediğimi hatırladım(rasyonel sayılar) ve markete gidip bir ekmek daha aldım. Marketçiye 1 YTL verip 50 YKR geri aldım(dört işlem).Akşam yemeğinden sonra ders çalıştım, biraz bilgisayar oynadım ve yattım. 
 
 
İşte bir günün özetinde bile bu kadar matematik kullanıyoruz. Yani matematik bizim hayatımız için gerçekten de gereklidir. Matematik olmasaydı sizce neler yapabilirdik ki? Hayatımızda matematiksiz yapabileceğimiz şeyler sınırlı sayıdadır ve yaptıklarımızdan da pek zevk alacağımızı sanmıyorum.  
 
--------------------------------------------------------------------------------
güneşim
06-06-2009 02:40
selamın hello......
slm arkadaşlar ben yeniğim sizlen tanişmak istiyorum.......tanişmak isteyennnnnnnn?????????????????????
güneşim
13-06-2009 22:19
herkes okusun
konu güzel ama bizim hoca bu konuyu anlatmadı bize 
sercan_35_boz
03-06-2009 14:55
yardım pls
testler az ama kaliteli ltfnn 4 gun kaldı 1. sbs puanım 472 ama yetmiyor lütfen
kayıpbalık
27-05-2009 10:09
teşekkürLer HOCAM
ArKadaşLAr HerKEse BaŞarıLAr..!
by_suskunx
22-05-2009 18:17
matematik sınavı
offf ya çok zor sınavdı matematik sınavı çalıştığım yerlerden hiç çıkmadı.olamaZzZz ya bu ne biçim sınavdı anlamadın sınıfın yarı bir aldı ya öFfFfF
kalimero_angel
22-05-2009 07:56
MERHABA
BENİM ADIM ABDULKADİR.BEN SAMSUN FENİ HEDEFLİYORUM.SBS\\\'YE GİRECEK TÜM ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLERİM.ALLAH\\\'IN YARDIMI HEPİMİZİN ÜSTÜNE OLSUN.TOKAT ERBAA\\\'DAN SEVGİLERLE.
astek
22-05-2009 07:51
sbs
geçen sbs de 480 puan aldım.Yaptığımız sınavlarda 470-480 alıyorum.BEN SINAVA HAZIRIM!
astek
21-05-2009 19:34
mtmtk
ben matematiği anlamıyorum ama artık anlıyorum biraz da olsa ama ben polis yada beden eğitimi öğretmeni olcam inşaallahda olurum matematik öğretmeni olanlar düşünsün :) :) :)(kalimero_angel)
kalimero_angel
21-05-2009 14:42
matematik hayatı
bence çok güzel anlatıyonuz okulda anlamadığım konuyu siz anlatınca anladım!!! matematiği sevmiyordum ama artık zevkli bir konu haline geldi!!!:)inşaallah matematik sınavından 100 alırım!!
kalimero_angel
02-05-2009 14:00
matematik
Bana kalırsa matematiğin türkiyede gelişebilmesi için velilerin başarısızlık ve matematiğe karşı yenilgi komplekslerini cocuklara empoze etmelerini engellemek lazım. En basitinden bir öğrencinin "çalışkan" olup olmadığını anlamak isteyen veliler ilk olarak 7 kere 8'i sormayı bırakmalıdırlar. Hiç bir velinin tarih sorduğunu yada cümlenin öğelerini sorduğunu görmedim. Durum böyle olunca temelde çocuk üzerinde matematiğin çok önemli ve zor olduğu düşüncesi gelişiyor ve birçok öğrenci matematiğe baştan yenilmiş olarak başlıyorlar...
ardeng
28-04-2009 14:08
Mehmet Ali
ya zaten matematik zor değil millet zor diye diye adı zor oldu ben mesleklisesi bilgisayar bölümü son sınıf öğrencisiyim benim matematikle ilgim yoktu ama bu yıl adam gibi şu ana dek çalıştım 20 neti düşmüyorum. önemli olan çalışmak
kuzeyweb
27-04-2009 15:56
gerçekten müthiş bi yazı
hocam harika bir yazı. benim matematiğim güzel olmasına rağmen bende uygulamayı düşünüyorum eminim ki bundan sonra netlerimde değişiklikler olacak çok tesekkürler
ciftelerli
10-04-2009 10:43
.
Matematiğimiz temelde iyi olmadığı için sınavlarda epey zorlanıyoruz. Bi defa pratik yok. Uzun yolla yapmaya çalışıyoruz. Ama çoğu kez doğru yaptığımız işlemlerin süresine bi bakmışız çok uzun zaman almış.Ama her şeye rağmen matematik öğrenildiği zaman çok zevkli bir ders haline giliyor...
yunus ırmak
28-03-2009 17:22
harikasınız...
tesekkürler bilgileriniz için gerçekten çok faydalı bilgiler herkes bilmeli ve kesinlikle uygulamalı..
burcu kaya
28-03-2009 13:32
matematik ve biz
çok güzel bir yazı kim yazdıysa çok teşekkür ederim aslında matematik abartılcak kadar zor bi ders deildir sadece biz kafamızda büyütüyoruz kurallar dikkatli uygulanddımız sürece matematikte bir zorluk yoktur:D
pelin1905
26-03-2009 07:55
çok teşekkürler
çok iyi bir yazı olmuş elinize sağlık benim matematiğim çok iyi olmasına rağmen şu anda çok çok daha iyi çok teşekkürler
denizakyl
07-03-2009 09:14
matematik
de aslında bir şey yok da biz kafamızda büyütüyoruz.
emelim yunus
05-03-2009 16:10
furkan
mütişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş şşşşşşşş
furkan_34652
15-02-2009 10:45
abide
matematik dersi aslında kolay bir derstir fakat onu zorlaştıran öğrencinin gözünde büyüttüren tek kişi öğretmenlerdir
abide
27-01-2009 20:37
herkes okusun
hocam emeğinize sağlık.çok güzel bi yazı olmuş.gerçekten.MATEMATİK bence çok zor bi ders değil.ama bazı insanlar matematiğigözümüzde büyütmemizi sağlıyor.bevce bu çok yanlış.matematiği sizin gibi insanların elinden öğrendiğim için çok şanslıyım. teşekkürler...
crazy_cool
25-01-2009 11:36
sena
cok sagolun hocam ya gercekten verdıgınız bılgıler cok degerlı emın olunkı cok ısıme yarayacak seyler sımdıden cok tesekkur ederım =)
eylülsu
22-01-2009 11:10
herkes okumalı
herkes okumalı diyorum cünkü hakikaten cok iyi olmuş.gayet iyi bilgiler var.sınavda zaman kazandıracak bilgiler.
erdincsilahtar
08-01-2009 10:25
Güzel bir yazı
Hocam bende aynen dedikleriniz gibi yapmaya çalışıyordum ve yeni gördüm kii doğruymuş bu şekilde devam ettireceğim.
Rambo_FT

Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Yorum Yazabilir.
Lütfen Yorumda Bulunmak İçin Kayıt Olunuz.

Powered By CeBiRsel.com 1.4.2

 
< Önceki   Sonraki >

ÖSS Matematik

Geometri
Analitik Geometri
Matematik 1
Matematik 2
ÖSS Hakkında
Geometri Formülleri
Videolu Konu Anlatımları
Geometri Soru Çözümleri
Matematik 2 Soru Çözümleri
ÖSS 2009 Soru ve Cevapları
Konularla ÖSS-ÖYS Soruları
Ekstra Matematik
ÖSS Çıkmış Sorular
ÖSS Deneme Sınavları
YGS ve LYS Bilgileri
ÖSS 2009 Puan Hesaplama
YGS ve LYS Puan Hesaplaması

KPSS ve LES

KPSS Çıkmış Sorular
KPSS Geometri Konu Anlatımlı Videolar
KPSS Matematik Konu Anlatımlı Videolar
KPSS 2008 Sonuçları
KPSS/1 Puan Hesaplama
KPSS/2 Puan Hesaplama
ALES Çıkmış Sorular
ALES 2008 Sonuçları
LES ten ALES e Puan
ALES Puan Hesaplama
Çıkmış KPDS Soruları

Eğitim Bilimleri

Matematik ve Toplum
Gelişim ve Öğrenme
Sınıf Yönetimi
Kadki Ders Notları
Meslek Seçim Testi

Testler

IQ Testi
EQ Testi
Aşk Testi
Algı Testi
ESP Testi
Kişilik Testleri
Duygusal Zeka
Yalnızlık Testi
Refleks Testi
Karakter Testi
Psikoloji Testi
Renk Körlüğü Testi - 1
Stres Düzeyi Ölçeği
Meslek Seçim Testi
Keltik Astrolojisi
Dikkat Testi
Parmak Hesabı - Dikkat Testi
Mahkeme - Kişilik Testi

Oyunlar

Beceri
Beceri - Blog
Strateji - Zeka
Strateji - Zeka - Blog
Aslanlar ve Avcılar
Uçaktan Kaçış
Teraziler
Satranç

Kimler Online

Şuanda 25 misafir bağlı

Giriş Formu


Parolamı unuttum?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

 

 


CeBiRsEl.com sitesi istatistik amaçlı server logları dışında kişisel bilgilerinizi elde etmez veya barındırmaz. Ancak sitede mevcut bulunan reklam yayınları aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. Durdurulmadığı takdirde savcılığa başvurabilir. Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise İletişim adresinden bize ulaşınız.