Skip to content

YGS, LYS, ÖSS, SBS, KPSS, ve ALES Bilgileri, Sınav Soruları ve Çözümleri, Sınavlara Hazırlık Deneme Testleri, Matematik ve Geometri Konuları, Zeka Soruları ve Oyunlar.

CeBiRsEl.com

Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
-> Anasayfa arrow ÖSS Hakkında arrow Karşılıklı ve Karşılıksız Burs ve Kredi Veren Resmi Kurumlar ve Vakıflar
Karşılıklı ve Karşılıksız Burs ve Kredi Veren Resmi Kurumlar ve Vakıflar Yazdır E-posta
Üye Oylaması: / 528
Kötüİyi 

Karşılıklı veya karşılıksız burs seçenekleri genelde üniversiteyi kazanan 1. sınıf öğrencilerine maddi kaynak sağlayarak eğitim ve temel ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemektedir.

Burs almak isteyen öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla, tüm burs veren kurum ve kuruluşların adres ve iletişim bilgileri derlemeye çalıştık.

Burs almak isteyen öğrencilerimiz doğrudan belirtilen kurum ve kuruluşlara başvurmanız gerekmektedir....

 


 

Burs Veren Resmi Kurumlar

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu:

Yurt içinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç veriliyor. Öğrenim kredisi üçer aylık ödemeler halinde bankalar aracılığıyla ödeniyor ve miktarı her yıl enflasyon oranında belirleniyor. Katkı kredisi, kanuna göre öğrencilerin ödemesi gereken öğrenci katkı paylarının okudukları fakülte ve yüksekokul saymanlıklarına, öğrenci adına borç kaydedilerek, yatırılmasıdır. Harç miktarı fakülte ve yüksekokulların türüne göre değiştiğinden öğrencilerin borçlandığı kredi de değişiyor. Harç kredisi için kuruma ayrı bir başvuru yapılması gerekiyor. Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtiçindeki öğrenci yurtları ile öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını da karşılıyor. Kuruma kredi ve yurt başvuruları için gerekli işlemler ve tarihler her yıl medya aracılığıyla duyuruluyor ve tüm yükseköğrenim kurumlarında ilan ediliyor. Daha önce bir yükseköğrenim kurumundan mezun olanlar, kesin hükümle mahkum olanlar, yabancı uyruklular (KKTC dahil), gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, öğrenim kredisi almaktayken tekrar müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmiyor veya kredileri kesiliyor.

Başvuru Adresi:
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük
Kıbrıs Cad. No.4 Kurtuluş-06604 Ankara
Tel: 0312 - 431 11 00

Kredi Dairesi Başkanlığı
Cemal Gürsel Cad. No.61 Cebeci 06590 Ankara
Tel: 0312 - 363 87 70 (3 hat) Fax: 0312 - 319 99 37

Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı
Kıbrıs Cad. No.3 Kurtuluş 06604 Ankara
Tel: 0312 - 435 60 51 Fax: 0312 - 435 82 45

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşfik Fonu:

Her yıl verilen burstan, üniversitelerin herhangi bir bölümünde okuyan ve dar gelirli olduğunu belgeleyen öğrenciler yaralanabiliyor. Lisansüstü öğretim görenler, ekstern öğrenciler, daha önce bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olan, çalışan, vakıf üniversitelerinde ya da ikinci öğretimde okuyan, başarısızlık nedeniyle sene kaybı olanlar, yabancı uyruklular ve başka bir kurumdan burs alan öğrenciler Başbakanlık burslarından yararlanamıyorlar. Başvurular Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının başında yapılıyor. Başvuru formları YURTKUR'a bağlı bölge ya da yurt müdürlüklerinden ve fakülte dekanlıklarından alınabiliyor. Gerekli bilgiler üniversitelerde ve YURTKUR'a bağlı yurtlarda ilan edilerek duyuruluyor.

Başvuru Adresi:
Başbakanlık SYDT Fonu
Karanfil Sok. No.67 Kat.3 06640 Bakanlıklar-Ankara
Tel: 0312-419 13 93 - 419 13 94

TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu:

Üniversite Temel Bilimler Burs Programı (A): ÖSS sonucuyla yerleştirildiği bölümün gerektirdiği puan türü esas olmak üzere sayısal ağırlıklı (Matematik ve Fen) puanına göre yapılan sıralamada ilk 1.000 öğrenci arasına girenlerden, üniversitelerin temel bilimler bölümlerine (matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik) kayıt yaptıran öğrencilere sınavsız ve karşılıksız burs veriliyor. Burs aylık ödemelerle birlikte yılda iki kez Kasım ve Mart aylarında kitap desteğini kapsıyor ve miktarları her yıl yeniden hesaplanıyor.

Üniversite Temel Bilimler Burs Programı (B): Temel bölümlerden birinde öğrenim görmekte olan üstün başarılı öğrencilere sınavla ve karşılıksız burs veriliyor. Burslar Ekim ayından başlıyor. Aylık ödemelerle birlikte yılda iki kez Kasım ve Mart aylarında kitap desteği veriliyor. TÜBİTAK temel bilimler bursları Kredi ve Yurtlar Kurumu dışında başka yerden burs alanlara ve yabancı öğrencilere (KKTC dahil) verilmiyor.
Üniversite Öğrencileri İçin Araştırma Projeleri Destekleme Programı Üniversite ve yüksekokulların temel, uygulamalı fen ve tıp bilimleri bölümlerinde lisans eğitimi görmekte olan öğrencileri araştırmaya yöneltmek, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkabilmesini sağlamak, bilimsel araştırma yöntemlerine yatkınlığını geliştirmek ve geleceğin bilim adamları olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek araştırma projelerine mali destek sağlanıyor. Projeler en çok 1 yıllık süre boyunca destekleniyor. Projenin öğrencinin lisans eğitiminin bitmeden tamamlanacak şekilde planlanması gerekiyor. Destek süresinin başlamasından itibaren ilk dört ay içinde projedeki gelişmeleri anlatan bir ara rapor ile destek süresinin bitiminde ise kesin raporun TÜBİTAK- BAYG (Bilim Adamı Yetiştirme Grubu)’na sunulması gerekiyor.

Yurtiçi Lisansüstü Burs Programı, üniversitelerin temel, uygulamalı fen ve tıp bilimlerinde veya bilim ve teknoloji politikaları konusunda, en az iki öğretim üyesinden oluşan ve ortak araştırma yapan öğretim üyesi gruplarının üstün başarılı lisansüstü (tezli yükseklisans veya doktora) öğrencilerine burs veriliyor. Başvurunun, ortak araştırmaları çerçevesinde lisansüstü eğitim veren ya da vermeyi planlayan öğretim üyeleri grupları tarafından yapılması gerekiyor. Burs için önerilen öğrencinin yüksek lisans programına kayıtlı ise lisans öğrenimini en az 68-75/100 veya 2.75/4 genel ağırlıklı not ortalaması ile bitirmiş olması ya da bölümünün ilk üç kişi arasında bitirenlerden olması gerekiyor. Burs için önerilen öğrenci doktora programına kayıtlı ise not ile ilgili yukarıda belirtilen şartlardan başka yüksek lisans eğitimlerini 80.00/100 veya 3.20/4 ağırlıklı not ortalaması ile bitirmiş olması gerekiyor. Bir kamu ya da özel sektör kuruluşunda ücreti görevi olmayan bursiyerler için, yüksek lisans öğrencileri için öğrenime kayıt tarihinden itibaren en çok iki yıl, doktora öğrencileri için ise en çok üç yıl (ücretli görevi olanlar için 4 yıl) süre ile verilen bursların miktarı enflasyon oranında her yıl yeniden belirleniyor. Bursiyer öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin bulunduğu il dışındaki üniversitelerden ders alması ya da araştırma yapması durumunda bir miktar ek ödeme yapılıyor.

Yurtiçi Doktora Burs Programı, üniversitelerin temel, uygulamalı fen veya tıp bilimleri dallarından birinde eğitimin başarıyla sürdürülebilmesi koşuluyla doktoraya kabul tarihinden itibaren ücretli görevli olanlar için en çok 4 yıl, ücretli görevi olmayanlar için ise 3 yıl süre ile belirli miktarda burs ve ek destek yardımı veriliyor. Öğrencilerin lisans eğitimlerini 68-75/100, lisansüstü eğitimlerini de 80.00/100 genel ağırlıklı not ortalaması ile bitirmiş olması gerekiyor.

Başvuru Adresi:
TÜBİTAK Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No:221 06 100 Kavaklıdere ANKARA
Tel: 0312- 468 53 00 Fax:0312-427 23 82
web: www.tubitak.gov.tr

TÜBİTAK-Münir Birsel Vakfı
Atatürk Bulvarı, Göreme Sok.No:7 06100 Kavaklıdere ANKARA

Yurtiçi doktora burs programı için:
Yurtiçi-yurtdışı bütünleştirilmiş doktora burs programı için:

Milli Eğitim Bakanlığı

Yüksek öğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriliyor.

Başvuru Adresi:
MEB - Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
06573 Bakanlıklar-ANKARA
Tel: 0312-418 21 79
Fax: 0312-418 45 53

Mecburi Hizmet Karşılığı Burs Veren Resmi Kurumlar

Resmi kurumlar hesabına yurtiçinde yükseköğrenim yapacak bütün öğrenciler için, mesleğin veya branşın gerektirdiği özel şartlar hariç başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak, bursun dışında başka bir kaynaktan burs, kredi gibi maddi yardım almamak gibi şartlar aranır. Resmi kurumların burs kontenjanları ve branşları her yıl ihtiyaca göre belirlendiğinden burs için gerekli bilgiler ilgili kurumlardan alınmalıdır. Bu bilgiler üniversitelerde ve medyada da duyurulmaktadır. Mecburi hizmet karşılığı yükseköğrenim bursu veren diğer resmi kurumların bursları hakkındaki bilgiler "güncellik açısından" ilgili kurumların telefonlarından alınmalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından subay olarak yetiştirilmek üzere fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrencilere askeri öğrenci statüsünde TSK Personel Kanunu gereklerine göre burs verilmektedir.

 

Hacı Ömer Sabancı Vakfı  

Posta Adresi:Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı)
Sabancı Center 4. Levent
34330 İSTANBUL
Tel :+90 (212) 385 88 00
Faks : +90 (212) 385 88 11
E-Posta : (Burs ve stajla ilgili konular)
: (Diğer konular)  Ayrıntılı Bilgi
 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

www.yekuv.org / 0212 274 15 02

15 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar sıra numarasına göre mülakata alınıyor. Belli bir puanlamaya tabi tutulan adaylara daha sonra burs veriliyor. Burs alabilmek için gerekli koşullar: Öğrencinin başarılı olması, İstanbul içindeki üniversitelerin ilgili fakültelerini bu yıl kazanması ve kaydını yaptırmış olması, eğitim desteğine ihtiyacı olması, ailenin kırsal kesimde ikamet etmesi.

Adana Ticaret Odası

www.adana-to.org.tr /

0322 352 00 52

İktisat veya İşletme ve benzeri bölümlerde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere burs veriyor.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

0212 258 61 20

Burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor.

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu www.sydtf.basbakanlik.gov.tr/burs.htm 0312 424 09 47

Açıköğretim Fakültesi dahil olmak üzere üniversitelerde okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. Başvurular ekim ayının son haftası ile kasım ayının başında yapılıyor.

Çağdaş Eğitim Vakfı

www.cev.org.tr / 0212 297 69 79

ÇEV, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

www.cydd.org.tr / 0212 252 44 33

Burs Başvuru Koşulları:

• Ailenin mali durumunun yeterli olmaması

• Şubemizin bulunduğu illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak (1.sınıf öğrencilerine öncelik verilecektir.)

• Başarılı olmak

• Çağdaş değerlere sahip Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak

• Öğrenim - Harç Kredisi ve Başbakanlık Bursu dışında burs almıyor olmak

• Sigara içmiyor olmak

Not: Anne veya babası vefat etmiş, çok kardeşli ve okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler burs için öncelikli olacaktır.

 

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

www.husnuozyeginvakfi.org.tr / 0212 217 04 01

TC vatandaşı olan, İstanbul’da bir devlet üniversitesinde okuyan, ÖSS sonuçlarına göre kendi puan türünde ilk 2000 öğrenci arasında olan, hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olan, mali desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemektedir. Koşulları uyan öğrencilerin, kendi Üniversiteleri’nin Öğrenci İşleri ve/veya burs ofislerine müracaat ederek burs başvuru formunu temin etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak üniversitelerine geri vermeleri gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

www.ibb.gov.tr / 0212 449 40 00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan çok sayıda öğrenciye eğitim yardımı yapıyor. Ekim ortasından itibaren başvuruları kabul edecek olan kurum, aralık ayından itibaren 7 aylık bir burs programı öngörüyor.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı

www.isov.org.tr / 0212 293 54 18

Üniversite ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor.

İTO Vakfı 0212 511 41 50

İstanbul Ticaret Odası Vakfı'nın verdiği burslarda aranılan şart; öğrencinin maddi imkânlarının yetersizliği ve üniversitede ekonomiyle ilgili bölümlerden birinde okuyor olmasıdır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi

www.izmir.bel.tr / 0232 482 11 70

İzmir’de bulunan üniversitelerin öğrencilerine burs imkânı sunulmaktadır. Öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden başvuru formu temin edebilecekler.

İzmir Ticaret Odası 0232 441 77 77

Öğrenim bursu karşılıksızdır.

Burs talebinde bulunan öğrencinin;

1. Bir başka kuruluştan burs almaması,

2. Ekonomik desteğe gereksinimi olması,

3. Başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve hiç başarısız dersi bulunmaması,

4. İzmir'de ikamet ediyor olması veya İzmir'deki öğrenim kurumlarında öğrenim görmesi gerekmektedir.

Kızılay Gençlik Müdürlüğü

0312 430 23 00

Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı

www.meb.gov.tr / 0312 417 50 70

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

Sağlık ve Eğitim Vakfı

0212 512 18 78

Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3'üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.

Sema Yazar Gençlik Vakfı

www.semayazar.org.tr /

0312 440 16 16

Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

www.tog.org.tr / 0216 321 89 88

Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.

Türk Eğitim Vakfı

www.tev.org.tr / 0212 217 58 58

Vakıf her yıl yurtiçindeki tüm üniversitelerden, maddi desteğe muhtaç ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs veriyor. Burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor ve öğrenci başarılı olduğu sürece eğitim süresi boyunca verilmeye devam ediliyor. TEV burslarıyla ilgili bilgiler okullarda ilan ediliyor ve başvurular okullara yapılıyor.

Vehbi Koç Vakfı

www.vkv.org.tr/egitim/bursaciklama.html 0216 531 00 00

Yetenekli ancak imkânları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf haricindeki öğrencilere verilen burslar için sağlıklı, derslerinde başarılı ve devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmak gerekiyor. Burslar için seçim okul idarelerince yapılıyor. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

www.yasar.com.tr/vakif / 0232 482 22 00

Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül - ekim aylarında yapılır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

http://www.kyk.gov.tr / 0312 363 87 70

Yurtiçinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç veriliyor. Başvurular üniversite tercih formuyla yapılıyor.

 

------------------------------------------------------- 

 

Aşağıda Tüm Burs Veren Kuruluşlar Belirtilmiştir...

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
 İstanbul
 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı
 Bolu
 
Adana Ticaret Odası
 Adana
 
Afyon Ticaret ve Sanayi Odası
 Afyon
 
Ahmet Tatari Eğitim Kültür Vakfı
 İzmir
 
Akdeniz Üniversitesi
 Antalya
 
Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı
 İzmir
 
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
 Hepsi
 
Ali Osman Sönmez Vakfı
 Bursa
 
Asım Kocabıyık Vakfı
 Hepsi
 
Avni Akyol Vakfı
 Bolu
 
Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma Vakfı
 Aydın
 
Başbakanlık Fonu
 Hepsi
 
Bilkent Üniversitesi
 Hepsi
 
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK)
 Hepsi
 
Çağdaş Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 Hepsi
 
Çamlıca Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 Hepsi
 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Hepsi
 
Eskişehir Sanayi Odası
 Eskişehir
 
Galatasaray Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
Gaziantep Üniversitesi Vakfı
 Hepsi
 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fak. Mezunları Derneği
 Hepsi
 
Hacı Ömer Sabancı Vakfı
 Hepsi
 
Hancıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı
 İzmir
 
Hatce Kadın Eğt. Kült. Sosyal Yardım Day. Vakfı
 Kocaeli
 
İlim ve Piyasa Araştırmaları Vakfı
 Hepsi
 
İmam Hatip Liseleri Mensupları ve Mezunları Derneği
 Hepsi
 
İRFAN Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği
 Konya
 
İş Dünyası Vakfı
 İstanbul
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 İstanbul
 
İstanbul Eğitim Vakfı
 İstanbul
 
İstanbul Sanayi Odası Vakfı
 Hepsi
 
İstanbul Ticaret Borsası Vakfı
 Hepsi
 
İTO Vakfı
 Hepsi
 
İTÜ Vakfı
 Hepsi
 
İÜ Orman Fakültesi Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi
 İzmir
 
İzmir Ticaret Odası
 İzmir
 
İzmit Ticaret Odası
 Kocaeli
 
İzzet Baysal Vakfı
 Bolu
 
M.Tuzcuoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı
 İzmir
 
Milli Eğitim Bakanlığı
 Hepsi
 
Nortel Networks / Netaş
 Hepsi
 
Nuh Çimento Sanayi Vakfı
 Kocaeli
 
ODTÜ Mezunlar Derneği
 Hepsi
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
 Hepsi
 
Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı
 Ankara
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı
 Hepsi
 
Raks Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı
 İzmir
 
Rotary Türkiye
 Hepsi
 
Sağlık ve Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
Selçuk Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
 Hepsi
 
Sema Yazar Gençlik Vakfı
 Hepsi
 
TED Ankara Koleji Vakfı
 Hepsi
 
Tekfen Vakfı
 Hepsi
 
Teknik Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
Tire Kutsan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı
 İzmir
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı
 Hepsi
 
Türk Anadolu Vakfı
 Hepsi
 
Türk Eğitim Vakfı
 Hepsi
 
Türk Petrol Vakfı
 Hepsi
 
Türkiye Bilişim Vakfı
 Hepsi
 
Türkiye Diyanet Vakfı
 Hepsi
 
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
 Hepsi
 
Uran Vakfı
 Hepsi
 
Vehbi Koç Vakfı
 Hepsi
 
Y.Cevat Başçı Eğitim ve Kültür Vakfı
 İzmir
 
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
 Hepsi
 
Yumlu Eğitim Kültür Ve Bilimsel Araştırma Vakfı
 İstanbul
 
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı
 Hepsi
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Vakfı
 Hepsi
 
Zuhal Bükülmez Kültür ve Sanat Vakfı
 İzmir

Kaynaklar:
1) www.1884vakfi.org
2) www.uniaktivite.net/universiteler/burslar
3) http://www.yok.gov.tr/burslar/burslar.htm
4) Milliyet eğitimHit: 187950

Yorumlar (15)
16-02-2011 13:50
hmm
bir össs örencisi olarak tsk ederim ck yardmcı oluyorsunuzzzzz
ela_gözlüm
17-12-2010 13:23
ehhh
paylaşım için gerçekten çok teşşekr ediyorum...emeğinize sağlık..
leader
06-09-2010 13:59
slm
Teşekkürler
pennywisetr
18-05-2010 17:58
slm
çokda güzel bi site deil
nazlı924
14-04-2010 18:35
offffffffff
ya ben eşitsizlikle ilgili öss de cıkmış soru ve çözümlerini bulamıyorum
sinem sönmez
11-04-2010 09:28
offffffffff
madde ve ısı konusunun bulamadım ki bana gösterirmisiniz eger gözterirseniz mutlu olurum arakadaşlar sizde yardım edermisiniz çünkü yarın yazılım var bu arada tttttüüüüümmmm hakkarilere selam olsun
kanaryalı
11-04-2010 09:22
bu site çooooooooookkkk güüüüüzzeelllll
arkadaşlar aranızda meseneni vermek isteyen varmı birde hakkarili olaaaann lütfen
kanaryalı
08-04-2010 14:57
__ÖmÜr__
çoook güzel olmuş yani teşekür ederimmm
__ÖmÜr__
15-02-2010 20:05
chatlaq_42
öğrencilerin düşünüldüğünü bilmek çok harika bir şey..
çumra anadolu lisesi
11-02-2010 18:40
asd
yha bu cideoyu nerden ındırıcez bılen lutfen solesın yoqsa geometriden sıfır alıcam yıllık odevim nolur soyleyın
emre55
01-01-2010 12:18
asd
ben bu formülleri kopyalayamıyorm :Dlütfen yardmcı olun**
fümen
27-01-2009 16:32
güzel
çok güzel
bahargül
21-01-2009 17:37
bursali
öğrencilerin böyle şeylerden faydalanabilmesi çok güzel birşey...
bursali
18-12-2008 17:48
denklemler
denklemler konusunu çok iyi anladım ama benim okulumdaki öğretmenimde hiç de kötü anlatmıyor.Ama burası kötü değil.yardımcı olduğunuz için TEŞEKKÜRLER.
kanuniİ.Ö.O
20-09-2008 10:22
teşekkrler
paylaşım için gerçekten çok teşşekr ediyorum...emeğinize sağlık..
sine

Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Yorum Yazabilir.
Lütfen Yorumda Bulunmak İçin Kayıt Olunuz.

Powered By CeBiRsel.com 1.4.2

 
< Önceki   Sonraki >

ÖSS Matematik

Geometri
Analitik Geometri
Matematik 1
Matematik 2
ÖSS Hakkında
Geometri Formülleri
Videolu Konu Anlatımları
Geometri Soru Çözümleri
Matematik 2 Soru Çözümleri
ÖSS 2009 Soru ve Cevapları
Konularla ÖSS-ÖYS Soruları
Ekstra Matematik
ÖSS Çıkmış Sorular
ÖSS Deneme Sınavları
YGS ve LYS Bilgileri
ÖSS 2009 Puan Hesaplama
YGS ve LYS Puan Hesaplaması

KPSS ve LES

KPSS Çıkmış Sorular
KPSS Geometri Konu Anlatımlı Videolar
KPSS Matematik Konu Anlatımlı Videolar
KPSS 2008 Sonuçları
KPSS/1 Puan Hesaplama
KPSS/2 Puan Hesaplama
ALES Çıkmış Sorular
ALES 2008 Sonuçları
LES ten ALES e Puan
ALES Puan Hesaplama
Çıkmış KPDS Soruları

Eğitim Bilimleri

Matematik ve Toplum
Gelişim ve Öğrenme
Sınıf Yönetimi
Kadki Ders Notları
Meslek Seçim Testi

Testler

IQ Testi
EQ Testi
Aşk Testi
Algı Testi
ESP Testi
Kişilik Testleri
Duygusal Zeka
Yalnızlık Testi
Refleks Testi
Karakter Testi
Psikoloji Testi
Renk Körlüğü Testi - 1
Stres Düzeyi Ölçeği
Meslek Seçim Testi
Keltik Astrolojisi
Dikkat Testi
Parmak Hesabı - Dikkat Testi
Mahkeme - Kişilik Testi

Oyunlar

Beceri
Beceri - Blog
Strateji - Zeka
Strateji - Zeka - Blog
Aslanlar ve Avcılar
Uçaktan Kaçış
Teraziler
Satranç

Kimler Online

Şuanda 2 misafir bağlı

Giriş Formu


Parolamı unuttum?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

 

 


CeBiRsEl.com sitesi istatistik amaçlı server logları dışında kişisel bilgilerinizi elde etmez veya barındırmaz. Ancak sitede mevcut bulunan reklam yayınları aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. Durdurulmadığı takdirde savcılığa başvurabilir. Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise İletişim adresinden bize ulaşınız.