Skip to content

YGS, LYS, ÖSS, SBS, KPSS, ve ALES Bilgileri, Sınav Soruları ve Çözümleri, Sınavlara Hazırlık Deneme Testleri, Matematik ve Geometri Konuları, Zeka Soruları ve Oyunlar.

CeBiRsEl.com

Ayarlar
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
-> Anasayfa arrow Matematik 2
Matematik 2 Yazdır E-posta
Üye Oylaması: / 6917
Kötüİyi 

 

 

Konuları Oku
Konuları İndir
Konuları İzle

Önemli Not: Konuları Oku kategorisinde yer alan konular Konuları İndir bölümünde yer alan Dokümanların Özeti şeklinde olup sade bir anlatıma sahiptir.

 

 Bölüm İçeriği

Polinomlarda İşlemler
P(X) İn X = K İçin Değeri
P(X) İn (Ax + B) İle Bölünmesiyle Elde Edilen Kalan
P(X) İn Xn + A İle Bölümünden Kalan
P(X) İn (X – A) . (X – B) Çarpımı İle Bölünmesi
P(X) İn (A. X + B)2 İle Bölünebilmesi

2. Dereceden Denklemler

II. Dereceden Denklemler
Denklemin Çözümü
İkinci Dereceden Bir Denkleme Dönüşebilen Denklemlerin Çözümü
İkinci Dereceden Bir Denklemin Kökleri İle Kat Sayıları Arasındaki Bağıntılar
Kökleri Verilen İkinci Dereceden Denklemin Kuruluşu
Üçüncü Dereceden Bir Denklemin Kökleri İle Kat Sayıları Arasındaki Bağıntılar


Eşitsizlikler

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Çarpım Ve Bölüm Biçimindeki Eşitsizlikler
Pratik Kurallar
Eşitsizlik Sistemi
Mutlak Değerli Eşitsizlikler
Gerçel Köklerin Karşılaştırması
Diskrimant Durumlarına Göre İnceleme
Eşitsizlikteki Bilinmeyen K Değerini Bulma
İkinci Dereceden Denklemin Köklerinin İşaretlerinin İncelenmesi
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Köklerinin Bir Gerçel Sayı İle Karşılaştırılması


Parabol
Parabol
Parabolün Tepe Noktası
Parabolün Grafiği
Parabolün Denkleminin Yazılması
Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü
İki Eğrinin Birlikte İncelenmesi

Trigonometri 1

Trigonometri 1
Açı
Yönlü Açı
Yönlü Yay
Birim Çember
Açı Ölçü Birimleri
Esas Ölçü
Trigonometrik Fonksiyonlar
Kosinüs Fonksiyonu
Sinüs Fonksiyonu
Tanjant Fonksiyonu
Kotanjant Fonksiyonu
Kosekant, Sekant Fonksiyonu
Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları


Trigonometri 2

Trigonometri 2
Periyodik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonların Periyotları
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
Sinüs Fonksiyonunun Grafiği
Kosinüs Fonksiyonunun Grafiği
Tanjant Fonksiyonunun Grafiği
Kotanjant Fonksiyonunun Grafiği
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
Sinüs Teoremi
Kosinüs Teoremi
Üçgenin Alanı


Trigonometri 3
Trigonometri 3
İki Yay Toplamının Veya Farkının Trigonometrik Oranları
Yarım Açı Formülleri
Dönüşüm Ve Ters Dönüşüm Formülleri

Trigonometri 4
Trigonometri 4
Trigonometrik Denklemler
Cosx = A Denkleminin Çözümü
Sinx = A Denkleminin Çözümü
Tanx = A Denkleminin Çözümü
Cotx = A Denkleminin Çözümü

Karmaşık Sayılar
Karmaşık sayıların geometrik gösterimi.
Karmaşık düzlem
Karmaşık sayıların eşitliği.
Sanal birimin kuvvetleri.
Sanal sayıların eslenigi3.
Karmaşık sayılarda dört işlem.
Toplama ve çıkarmanın geometrik yorumu.
Karmaşık bir sayının çarpmaya göre tersi.
Bir karmaşık sayının modülü.
Sanal köklü denklemler.
0ki karmaşık sayı arasındaki uzaklık
Karmaşık sayıların görüntüleri.
Karmaşık sayıların kutupsal gösterimi.
Argüment ve esas argüment.
Kutupsal gösterimlerle işlemler.


Logaritma
Logaritmik fonksiyonların tanımlı oldukları
aralıkları bulmak
10 luk logaritma Fonksiyonu
Logaritma fonksiyonunun özellikleri.
Üstel ve Logaritmik Denklemler
Logaritmik eşitsizlikler

Permütasyon
Kombinezon
Binom Açılımı
Olasılık
Sıralı N liler
Sayma Kuralları
Saymanın Temel İlkesi
Çarpansal Kavramı
Faktöriyel Kuralları
Dönel Sıralama
Tekrarlı Permütasyonlar
Kombinasyon ve Özellikleri
Permütasyon ve Permütasyon Arasındaki Farklar
Binom Açılımı
Olasılık Fonksiyonu
Eş Olumlu Örnek Uzay
Koşullu Olasılık ve Bağımsız Olaylar
Çarpım Kuralı

Toplam Sembolü

Toplam Sembolü
Toplam Sembolünün Özellikleri


Çarpım Sembolü

Toplam Sembolü
Toplam Sembolünün Özellikleri
Diziler

Dizi Kavramı
Sonlu Sabit Sonsuz Alt Diziler
Monoton Diziler
Bir gerçek sayının epsilon komşuluğu
Bir Dizinin Limiti
Sonsuza Iraksama
Sonsuz Kavramı
Yakınsak ve Iraksak Diziler
Alt ve Üst Limit
Sınırlı ve Sınırsız Limitler
Aritmetik Dizi
Geometrik Dizi
Cauchy Dizisi


Aritmetik ve Geometrik Diziler

Aritmetik ve Geometrik Diziler
Seriler

Aritmetik ve Geometrik Seriler


Özel Tanımlı Fonksiyonlar

Bir Fonksiyonun Tanım Kümesi
Parçalı Fonksiyonlar
Mutlak Değer Fonksiyonu
İşaret Fonksiyonu
Tam Değer Fonksiyonu


Limit ve Süreklilik

Limit Ve Süreklilik
Soldan Yaklaşma, Sağdan Yaklaşma
Uç Noktalardaki Limit
Limitle İlgili Özellikler
Parçalı Fonksiyonun Limiti
İşaret Fonksiyonunun Limiti
Tam Değer Fonksiyonunun Limiti
Trigonometrik Fonksiyonların Limiti
Belirsizlik Durumları
Süreklilik


Türev Alma

Üslü İfadelerin Türevi
c Sabit Sayısının Türevi
c × f(x) in Türevi
Toplamın Türevi
Farkın Türevi
Çarpımın Türevi
Bölümün Türevi
Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi
İşaret Fonksiyonunun Türevi
Tam Değer Fonksiyonunun Türevi
Bileşke Fonksiyonun Türevi
Köklü Fonksiyonun Türevi
Logaritmik Fonksiyonun Türevi
Üstel Fonksiyonun Türevi
Parametrik Olarak Verilen Fonksiyonların Türevi
Kapalı Fonksiyonların Türevi
Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
Ardışık Türevler
Ters Fonksiyonların Türevi


Türev Anlamı

Türevin Fiziksel Anlamı
Türevin Geometrik Anlamı
Artan Ve Azalan Fonksiyonlar
Ekstremum Değerler Ve Bunların Türevle İlişkisi
İkinci Türevin Geometrik Anlamı
Konveks Eğriler
Konkav Eğriler
Dönüm (Büküm) Noktası


Ekstremum Noktaları
Ektremum Problemleri

L Hospital Kuralı

L Hospital Kuralının Uygulanması


Grafikler
Grafik Çizme Stratejisi
Polinom Fonksiyonları Grafiği
Asimptotlar
Rasyonel Fonksiyonların Grafikleri
Köklü Fonksiyonların Grafikleri

Belirsiz İntegral
Belirsiz İntegral
Diferansiyel Kavramı
İntegral Alma Kuralları
İntegral Alma Yöntemleri

İntegral Uygulamaları
İntegralin Uygulamaları
İntegral İle Alan Arasındaki İlişki
İntegral İle Hacim Arasındaki İlişki

Matris ve Determinant

Matris Ve Determinant
Sıfır Matrisi
Kare Matrisi
Birim Matris
Matrislerin Eşitliği
Matrisin Devriği (Transpozu)
Matrisin Reel Sayı İle Çarpımı
Matrislerin Toplamı
Matrislerin Farkı
İki Matrisin Çarpımı
Kare Matrisin Kuvveti
Matrisin Determinantı
Sarrus Kuralı
İşaretli Minör (Kofaktör)
Determinantın Özellikleri
Ek Matris (Adjoint Matris)
Bir Matrisin Çarpma İşlemine Göre Tersi


Semboller ve Sözlük

 

ÖSS Matematik

Geometri
Analitik Geometri
Matematik 1
Matematik 2
ÖSS Hakkında
Geometri Formülleri
Videolu Konu Anlatımları
Geometri Soru Çözümleri
Matematik 2 Soru Çözümleri
ÖSS 2009 Soru ve Cevapları
Konularla ÖSS-ÖYS Soruları
Ekstra Matematik
ÖSS Çıkmış Sorular
ÖSS Deneme Sınavları
YGS ve LYS Bilgileri
ÖSS 2009 Puan Hesaplama
YGS ve LYS Puan Hesaplaması

KPSS ve LES

KPSS Çıkmış Sorular
KPSS Geometri Konu Anlatımlı Videolar
KPSS Matematik Konu Anlatımlı Videolar
KPSS 2008 Sonuçları
KPSS/1 Puan Hesaplama
KPSS/2 Puan Hesaplama
ALES Çıkmış Sorular
ALES 2008 Sonuçları
LES ten ALES e Puan
ALES Puan Hesaplama
Çıkmış KPDS Soruları

Eğitim Bilimleri

Matematik ve Toplum
Gelişim ve Öğrenme
Sınıf Yönetimi
Kadki Ders Notları
Meslek Seçim Testi

Testler

IQ Testi
EQ Testi
Aşk Testi
Algı Testi
ESP Testi
Kişilik Testleri
Duygusal Zeka
Yalnızlık Testi
Refleks Testi
Karakter Testi
Psikoloji Testi
Renk Körlüğü Testi - 1
Stres Düzeyi Ölçeği
Meslek Seçim Testi
Keltik Astrolojisi
Dikkat Testi
Parmak Hesabı - Dikkat Testi
Mahkeme - Kişilik Testi

Oyunlar

Beceri
Beceri - Blog
Strateji - Zeka
Strateji - Zeka - Blog
Aslanlar ve Avcılar
Uçaktan Kaçış
Teraziler
Satranç

Kimler Online

Şuanda 6 misafir bağlı

Giriş Formu


Parolamı unuttum?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

 

 


CeBiRsEl.com sitesi istatistik amaçlı server logları dışında kişisel bilgilerinizi elde etmez veya barındırmaz. Ancak sitede mevcut bulunan reklam yayınları aracılığıyla, reklam verilerinin toplanması için cookie ve web beacon kullanılıyor olabilir. Bu tamamen sizin izninizle gerçekleşiyor olup, isteğiniz dahilinde internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu engellemeniz mümkündür.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. Durdurulmadığı takdirde savcılığa başvurabilir. Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise İletişim adresinden bize ulaşınız.